Retfærdighed

Uretfærdighed er noget, som de fleste mennesker bliver eksponeret for på daglig basis. Vi lever i en verden, hvor økonomisk ulighed, minoritets undertrykkelse og krig er en del af rigtig mange menneskers hverdag.

I biblen møder vi, særligt hos Jesus, et opgør med uretfærdighed og et forsvar for de marginaliserede i samfundet. Vi skal sammen dykke ned i, hvordan uretfærdighed kommer til udtryk i den verden vi lever i. Hvad har biblens budskab at sige her. 

Denne workshop kommer til at bestå af flere forskellige øvelser, samtaler og oplæg med illustrationer. Dette kommer til at danne den ramme, som vi vil forholde os til det udfordrende tema Retfærdighed ud fra.