Bogen

Bogen

For kristne er Bibelen central, da den fortæller om, hvem Gud er, og hvad han vil med os.

I Bibelen kan vi læse om lignelser, hændelser og beskrivelser, der kan være svære at tro på, men som faktisk alle sammen kan have stor værdi for os læsere.

Sammen skal vi prøve at fange den røde tråd gennem Bibelen og tale om hvilken betydning, den kan have for troen gennem historierne om de bibelske personer. De grundtemaer, der var på spil for datidens mennesker, er nemlig også vedkommende for os i dag.

KONFI TO GO